Indexatie PMT dichtbij

In het derde kwartaal van 2022 is de dekkingsgraad van PMT licht gestegen van 109,3% in het tweede kwartaal naar 109,4%. Dit komt door de stijging van de rente. Hierdoor zijn de verplichtingen in waarde gedaald. De beleidsdekkingsgraad is gestegen naar 107,2%. Bij deze stand is de kans op verhoging van de pensioenen van de deelnemers en gepensioneerden per 1 januari 2023 van PMT weer in zicht want indexatie toekennen mag dit jaar nog bij een dekkingsgraad vanaf 105%. Deze tijdelijke versoepeling loopt vooruit op de nieuwe wet Toekomst Pensioenen.

Per 1 oktober 2022 heeft PMT de pensioenen al geïndexeerd met 1,29%, gelijk aan de inflatie in de periode juli 2020 tot juli 2021. Eind van dit jaar neemt het bestuur een besluit over de indexatie voor januari 2023. Hiervoor wordt gekeken naar de prijsstijging in de periode 1 juli 2021 tot 1 juli 2022.

Jos Brocken, werknemersvoorzitter PMT: “We moeten nu doen wat we kunnen! De inflatie van meer dan 14% is ongekend hoog en heeft grote impact op de huishoudboekjes van onze gepensioneerden. Mensen maken zich zorgen: ”Kan ik mijn rekeningen en de boodschappen straks nog wel betalen?” Het is goed dat de overheid heeft besloten de AOW in 2023 met 10% te verhogen. Ook met de soepelere regels voor indexatie zal onze dekkingsgraad onvoldoende zijn om dit percentage te halen, maar ik hoop dat we zo ver mogelijk kunnen komen”.

Terry Troost, werkgeversvoorzitter PMT: “Het is goed dat we de gelegenheid krijgen om vooruitlopend op de toekomstige wet Toekomst Pensioenen te handelen. Daar profiteren onze gepensioneerden en deelnemers nu van. Met de huidige wettelijke (reken)regels zouden we helemaal niet of een heel klein beetje kunnen indexeren”.

Belangrijkste kerncijfers derde kwartaal 2022

· Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2022 107,2%.

· Actuele dekkingsgraad per 30 september 2022 109,4%

· Negatief rendement op de matchingportefeuille

· Negatief rendement op de returnportefeuille

· Vermogen afgenomen met ca. € 4,2 miljard tot € 74,5 miljard

· Pensioenverplichtingen afgelopen kwartaal met ca. € 3,9 miljard gedaald tot € 68,1 miljard

· Beleggingsrendement derde kwartaal 2022: -5,7%

· Beleggingsrendement 2022: -27,7%

Lees ook de blog over indexatie bij PMT .