Omgevingswet uitgesteld tot 1 juli 2023

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft recent laten weten de invoering van de Omgevingswet niet op 1 januari a.s. in te laten gaan, maar uit te stellen tot 1 juli 2023. Dit in verband met het niet volledig en niet goed getest zijn van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat onmisbaar is voor invoering van de Omgevingswet. ‘Koninklijke Metaalunie is blij met deze uitstelling’, zegt Derk Jan Meijer, beleidssecretaris bouwen en ruimtelijke ontwikkeling Metaalunie. ‘Hopelijk kunnen we de komende tijd benutten tezamen met het ministerie om wél te komen tot een mkb-vriendelijk DSO.’
 
Metaalunieleden hebben het DSO nodig om te weten te komen wat de algemene milieu- en brandveiligheidsregels zijn die moeten worden nageleefd; meldingen en vergunningaanvragen te kunnen doen, waar de wet dat verplicht en te weten te komen wat de eisen zijn voor het eigen bedrijfsperceel en de relevante bedrijfsomgeving in het omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan) incl. lopende wijzigingsverzoeken. Meijer: ‘Dit DSO is dus cruciaal. Al vanaf 2016 maken we daarom met collega mkb-branches aan het verantwoordelijk ministerie en de politiek duidelijk dat de Omgevingswet niet ingevoerd moet worden voordat er sprake is van een mkb-vriendelijk DSO. Een DSO dat in ieder geval dezelfde kwaliteit heeft als de huidige digitale hulpmiddelen waaronder ‘AIM’, ‘OLO’ en ‘www.ruimtelijkeplannen.nl.’
 
Metaalunie heeft de laatste jaren -samen met collega mkb-branches- meerdere DSO-pilots gehouden waaruit blijkt dat het DSO allesbehalve mkb-vriendelijk gereed is. ‘Zo krijgt door het gebrek aan vele goede vragenbomen, die het AIM nu wel heeft, een mkb snel meer dan 1000 bladzijden DSO-output aan milieueisen’, vertelt Meijer. ‘Alleen voor een veel toegepaste verwarmingsketel al 90 bladzijden. Daar kan een mkb-ondernemer natuurlijk helemaal niets mee. Het huidige AIM is ook veel mkb-vriendelijker. Samen met een aantal collega mkb-branches hebben we daarom nadrukkelijk richting ministerie – nogmaals – aangeven dat dit DSO eerst mkb-vriendelijk gereed moet zijn voordat de Omgevingswet kan worden ingevoerd. Met de huidige versie van het DSO moet een mkb-ondernemer een dure adviseur inschakelen om er wijs uit te worden. En dat was nou juist niet de bedoeling van de Omgevingswet die alles ‘eenvoudiger en beter’ zou maken’, vindt hij.
 
Metaalunie en collega mkb-branches blijven ernaar streven dat de klantvriendelijkheidsslag ook daadwerkelijk gehaald wordt voor een nieuwe invoeringsdatum van de Omgevingswet.