SCSN

Maatschappelijk belang technische vakmensen beter in beeld

De maakindustrie schreeuwt om meer en goed opgeleide vakmensen. De oplossing is complex en vraagt om verandering op veel gebieden, waaronder de kwalificatiestructuur. Precies daar is nu een belangrijke stap gezet. In plaats van versnippering in ruim 30 mbo-opleidingen kennen we straks drie hoofddossiers: productietechniek, mechatronica en engineering, met daaronder in totaal 9 kwalificaties.

 

De Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft goedkeuring verleend aan een grote aanpassing van de mbo-kwalificatiestructuur gericht op de maakindustrie. “Met deze nieuwe heldere indeling in drie hoofddossiers, kunnen onderwijsinstellingen straks meer nieuwe studenten trekken en bieden ze vakken die beter inhoudelijk aansluiten op de technologische ontwikkelingen in de mkb-maakbedrijven. De verandering biedt ruimere kaders om aantrekkelijk en toekomstgericht onderwijs te ontwikkelen. Mkb-maakbedrijven, die zitten te springen om goed gekwalificeerd technisch personeel, hebben hier veel baat bij’, zegt Anne Marie Heij, beleidssecretaris onderwijs van Metaalunie.

 

De mbo Raad, Koninklijke Metaalunie en FME, de bedrijfs(vak)scholen, de topsector HTSM en SBB hebben zich, samen met veel mensen uit de bedrijven en onderwijs, ingespannen om een moderne structuur te ontwerpen.

 

De kwalificaties voor opleidingen voor de maakindustrie waren toe aan vervanging. Vier jaar geleden begonnen Metaalunie en FME, aan het traject van herziening. “We zijn begonnen met een inventarisatie van wensen van alle partijen en toen zijn we gaan inzoomen op wat onze bedrijven nodig hebben aan vaardigheden bij hun vakmensen. Wat bleek: Er was te veel versnippering naar specifieke beroepen en de kwalificaties sloten niet meer goed aan op de ontwikkelingen in de bedrijven en op de arbeidsmarkt. Onze bedrijven gaven aan dat er meer ruimte nodig was om beroepen met elkaar en met de praktijk in bedrijven te verbinden, nieuwe opleidingsmodules te ontwikkelen en innovaties in bedrijven in opleidingen op te nemen”, aldus Heij. De roc’s zagen de afgelopen jaren een terugloop in leerlingaantallen door het “smal” opleiden en het lukte niet goed om opleidingen voor nieuwe doelgroepen aantrekkelijk neer te zetten.

 

Uiteindelijk zijn veel organisaties betrokken geweest. De MBO Raad, Koninklijke Metaalunie, FME, de bedrijfs(tak)scholen, de topsector HTSM, SBB, bedrijfsleven en onderwijs hebben zich ingespannen om een moderne structuur te ontwerpen.

 

 

Met de vaststelling door SBB komt er een einde aan deze ontwikkelperiode en wordt een nieuwe fase gestart. Deze herziening geeft ruimte om als onderwijs en bedrijfsleven samen te bouwen aan aantrekkelijke opleidingen in de maakindustrie voor iedereen, en hoogwaardig vakmanschap. Samen sterk!

 

Conferentie

Voor iedereen die aan de slag gaat met deze herziening wordt op 30 november a.s. een conferentie georganiseerd over de nieuwe dossiers en de kansen voor aantrekkelijke vormen van leren en ontwikkelen voor de maakindustrie. Save the date!

 

Koninklijke Metaalunie is met ruim 15.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het MKB-metaal. De leden hebben samen een omzet van 30 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan ruim 180.000 mensen.