Export groeide met bijna 3% in september

Het volume van de goederenexport was in september 2,9 procent groter dan in september 2021, meldt het CBS. De groei is iets groter dan in de voorgaande twee maanden. Er werden in september vooral meer transportmiddelen, machines en apparaten uitgevoerd. Het volume van de goederenimport was in september 0,6 procent groter dan in september 2021.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in november minder gunstig dan in september.

Omstandigheden voor export in november minder gunstig

Het CBS publiceert elke maand ook over de omstandigheden voor de export in de exportradar. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in november minder gunstig dan in september. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen ongunstiger was. Verder is het producentenvertrouwen van Duitsland en de eurozone verslechterd. Ook het oordeel van de Europese en Nederlandse ondernemers over de buitenlandse orderportefeuille verslechterde. De jaar-op-jaargroei van de Duitse industriële productie was echter groter dan een maand eerder.

Met ingang van januari 2022 zijn de datawaarneming en -verwerking van de statistiek Internationale handel in goederen vernieuwd. Hierdoor is de ontwikkeling van de im- en export ten opzichte van een jaar eerder met een grotere onzekerheid omgeven dan gebruikelijk is.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert het CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.