5 tips voor gezondheid monteurs

Vrijwel iedere servicemanager heeft er vandaag de dag mee te maken: een hoog ziekteverzuim onder de monteurs. Als afdeling streef je natuurlijk naar een zo hoog mogelijk serviceniveau richting de klant. De klant is koning en daar word je ook op afgerekend. Van belang is dan wel dat de monteurs tijdig klachten herkennen en bespreekbaar durven te maken. Immers, dat pijntje in de schouder kan zomaar structureel worden. En dan is er geen sprake meer van een lichte overbelasting, maar van langdurig ziekteverzuim dat maanden kan duren. Zie dat dan maar op te lossen in de tijd dat er overal een tekort aan monteurs is. Een nieuwe (ervaren) monteur vinden is als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Hoe zorg je er nu voor dat kortdurende klachten niet uitmonden in langdurige klachten met bijbehorend uitval?

Tip 1

Zorg voor een veilige werkomgeving met aandacht voor het gebruik van de middelen die medewerkers moeten ondersteunen en ontlasten. Gebruiken de medewerkers wel de hulpmiddelen die ze meekrijgen of vinden ze dat eigenlijk alleen maar lastig? Ga hierover actief met de monteurs in gesprek. Zij kunnenaangeven wat wel en niet werkt. Extra hulpmiddelen zijn vaak niet duur, maar helpen wel direct.

Tip 2

Let op de signalen van ziekteverzuim. Hoor je monteurs klagen over stress of fysieke klachten? Neem die signalen serieus en ga daarover het gesprek met hen aan. De meeste monteur zijn ‘stoere gasten’ en wat je hoort is meestal het topje van de ijsberg. Tijdig klachten aanpakken is veelal effectiever dan achterafoplossingen zoeken.

Tip 3

Maak verzuim bespreekbaar. Als manager is het vaak lastig om het ziekteverzuim te bespreken, omdat het al snel de privésfeer raakt. Maar het kan ook zo zijn dat dit vanuit stress op het werk is of dat er sprake is van (een combinatie van) fysieke klachten. Zeker als deze voortvloeien uit het werk is er niets mis mee om deze te bespreken. Natuurlijk, om de klachten van die betreffende monteur te bespreken, maar wellicht komen daar ook zaken uit voort die gevolgen hebben voor de overige monteurs. Door de focus te leggen op mogelijke verbeteringen i.p.v. uitvallende medewerkers, wordt het gesprek vanzelf constructief.

Tip 4

Stimuleer een gezonde leefstijl. Realiseer je dat voor medewerkers sporten niet per definitie vanzelfsprekend is. Gezond leven en sporten hangt uiteraard ook samen met gezond werken. Door aandacht te vragen voor die combinatie ontstaat er ook op de werkplek een cultuur waarbij hard werken prima is, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de gezondheid. Zowel qua stress als fysieke belasting.

Tip 5

Wijs op elkaars verantwoordelijkheid. Als werkgever ben je verantwoordelijk dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De medewerkers moeten daar uiteraard zelf ook aandacht voor hebben en beseffen dat zij een belangrijke rol hebben in het aangeven hoe het werk veilig en gezond ingericht kan worden. Plan hier ook één of twee keer per jaar een gezamenlijk overleg voor in; met een brainstorm hoe het werk beter, veiliger en gezonder kan worden ingericht.

Het gesprek aangaan met medewerkers is niet altijd eenvoudig. BMWT heeft in samenwerking met enkele lid-bedrijven een coachingsprogramma ingericht dat jou als servicemanager een tool geeft om het gesprek met je monteurs aan te gaan. Ook omvat het programma een training voor jou als servicemanager om klachten bij medewerkers te herkennen en tools en training om het gesprek hierover aan te gaan. Interesse hierin? Meer informatie over het programma vindt u hier.