Vakbonden sluiten cao principeakkoord met NXP; vooral laagste loongroepen gaan er fors op vooruit

Vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 hebben een cao principeakkoord met chipmaker NXP afgesloten. De nieuwe cao loopt van 1-11-2022 t/m 31-10-2023.

 

Belangrijkste cao resultaten:

Een structurele loonsverhoging, per 1-1-2023, van 7% voor iedereen, met nog een minimum verhoging van tenminste 2.800 euro op full time basis (is ca. 3 %).

In de komende maand december wordt een eenmalige uitkering van 1,5 % uitbetaald, met een bodem van 1.000 euro.

De bonusregeling is verhoogd met 2%, behalve voor de hoogste inkomens.

Verbetering generatiepact voor alle ploegendienstmedewerkers: van 80-85-100 naar 80-90-100.

Verhoging vergoeding geboorte/partnerverlof: van 5 weken 70% naar 100% doorbetaling van dagloon.

 

FNV Metaal bestuurder Lucy Lamers: ‘Dankzij dit principeakkoord kunnen we vooral de koopkracht van de laagste loongroepen tot modaal in grote mate op peil houden. De bodem in de cao verhogingen geeft de laagste inkomens zo een goede inflatiecorrectie. Daar waar de gevolgen van de huidige financiële crisis voor de mensen nu het hardst aankomen. In dit akkoord is het geluid van de werkvloer en onze (kader)leden duidelijk aanwezig. Zonder hun grote inzet, betrokkenheid en ook actiebereidheid hadden we dit niet af kunnen sluiten.’

CNV Vakmensen bestuurder Arjan Baselmans: ‘Vooraf zetten we in op dubbele cijfers; tel je nu de structurele loonsverhoging op bij de verhoging van de bonussen en de eenmalige uitkering, dan is dat voor veel medewerkers gelukt. Een goed resultaat’

‘NXP maakt miljardenwinsten, aandeelhouders krijgen zeer hoge dividenduitkeringen en het orderboek zit nog helemaal vol. Het geld klotst tegen de plinten. Dan hebben de mensen die dat voor elkaar krijgen ook recht op een flinke vooruitgang. ‘Dit akkoord met deze mooie loonsverhoging en dat mede dankzij de poortacties van de kaderleden tot stand is gekomen, vormt hopelijk de basis waar ook de rest van de sector op voortborduurt.’

‘Het is een historisch en evenwichtig principeakkoord dat solidariteit uitademt’, volgens Colette van Wezel van de VHP2. ‘Een prachtige structurele loonparagraaf en verhoging van de bonussen voor de meerderheid van de werknemers.’ De werkgever laat, volgens Van Wezel, alle werknemers eerlijk meeprofiteren van de grote winsten die NXP maakt. Ook zijn er, volgens de onderhandelaar van de VHP2, een paar mooie secundaire voorstellen afgesproken, zoals een uitbereiding van het partnerverlof, een studie naar inclusie & diversiteit en komen er nadere gesprekken over werkdruk en de bonusstructuur binnen het bedrijf.’

John Kapteijn van De Unie is het volledig met haar eens en hij vindt ‘dat er excellent is onderhandeld en dat is ook nodig, want volgend jaar na de zomer treffen partijen elkaar alweer aan de onderhandelingstafel.’

 

Het cao principe akkoord wordt binnenkort ter instemming voorgelegd aan de leden van de bonden.

NXP produceert en ontwikkelt halfgeleiders. In Nederland werken 2.250 medewerkers, in totaal 28.000 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven.