Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

Wilt u binnen uw onderneming CO2-besparende maatregelen nemen waarvan de werking is bewezen? Maar loopt u tegen te hoge investeringskosten aan? En is de tijd waarin deze kosten zich terugverdienen langer dan 5 jaar? Vraag dan de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) aan.

Deze subsidie is voor investeringen van apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten.
 

Subsidiethema’s

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in de volgende thema’s:

  • energie-efficiëntie
  • recycling en hergebruik van afval
  • lokale infrastructuur
  • overige CO2-verlagende maatregelen

Lees meer hierover in de Handleiding 2022 – Versnelde klimaatinvesteringen industrie.

Voorwaarden

Uw project moet passen binnen de thema’s en specifieke voorwaarden van de VEKI. Alle voorwaarden vindt u op de onderstaande pagina’s:

Voorwaarden Klimaatinvesteringen Industrie

Algemene criteria subsidies energie-innovatie

Afwijzingsgronden subsidies energie-innovatie

Subsidiespelregels ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Aanvragen

U vraagt deze subsidie aan van 22 juni 2022, 09:00 uur tot en met 10 januari 2023, 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Uw projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u – als dat van toepassing is – wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Onderneem maatschappelijk verantwoord

Denk  bij de productie en diensten  van uw bedrijf aan mens, milieu en maatschappij. Maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO) is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor uw bedrijf. 

RVO moedigt alle organisaties aan maatschappelijk verantwoord te ondernemen. RVO helpt u daarbij met financiering, advies en met het RVO netwerk.

Meer weten? Bezoek onze MVO-pagina.