Certificering uitzendbureaus is per 2025 verplicht

Inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, kunnen daarvoor vanaf 1 januari 2025 een boete krijgen. Op voorstel van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft de ministerraad afgelopen vrijdag ingestemd met het wetsvoorstel ‘verplichte certificering voor uitzendbureaus’. Daarmee moet een einde komen aan de slechte arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.

Deze wet moet ervoor zorgen dat uitzendbureaus al hun werknemers onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken, en dat het speelveld voor alle uitleners gelijk wordt getrokken. Daarvoor moeten alle uitzendbureaus gaan voldoen aan een certificeringsplicht. De aanpak van malafide uitzendbureaus vormt een belangrijk onderdeel van de wet en met dit voorstel komt dat een forse stap dichterbij. Dit is een uitwerking van een van de belangrijkste adviezen van de commissie Borstlap om de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, en met name migranten, aanzienlijk te verbeteren.

Nieuwe organisatie

Voor het uitgeven van certificaten wordt komend jaar een nieuwe organisatie opgericht die in de zomer van 2024 operationeel moet zijn. Om te zorgen dat uitzendbureaus zo vroeg mogelijk een certificaat aanvragen, worden ze via een ingroeimodel gestimuleerd dit voor 1 augustus 2024 te doen. Daarvoor moet het uitzendbureau voldoen aan de certificeringseisen. Voor tips over het kiezen van een goed uitzendbureau, verwijzen wij je graag naar dit artikel op onze website.

Capaciteitsuitbreiding Arbeidsinspectie

Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gezonden. Daarna gaat het voorstel in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer. Hierna moet ook de Eerste Kamer instemmen voordat het wetsvoorstel definitief is. Ondertussen breidt de Arbeidsinspectie haar capaciteit uit. Zodra de wet van kracht is, zal de inspectie gaan handhaven. Vanaf dat moment kunnen zowel uitzendbureaus die zonder certificaten arbeidskrachten (waaronder arbeidsmigranten) beschikbaar stellen, als inleners die uitzendkrachten van niet-gecertificeerde bureaus inlenen, een boete krijgen.

Inleners die willen weten of hun uitzendbureau voldoet aan de voorwaarden, kunnen dat nu al nagaan via de registers op de website van de brancheverenigingen ABU en NBBU. Hierover zal gaandeweg meer worden gepubliceerd.