NVC advies aan staatssecretaris: nu geen Besluit tot Algemeen Verbindend Verklaring van heffingen inzameling en recycling verpakkingen

In een Zienswijze op een Ontwerpbesluit van staatssecretaris mw drs Vivianne Heijnen betreffende het Algemeen Verbindend Verklaren van toekomstige heffingen door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen, stelt NVC dat een dergelijk verstrekkend Besluit niet op de aangegeven korte termijn genomen moet worden.

 

De NVC Zienswijze stelt voor het definitieve besluit pas 1 juli 2023 te nemen, na publicatie van de door de staatssecretaris aan het parlement toegezegde invulling van het Circulaire Materialen Plan CMP1 in februari 2023. Ook is zo consultatie van de Tweede Kamer mogelijk, met name van de Kamercommissie op het gebied van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Het Besluit van de staatssecretaris zou volgens de huidige planning al per 1 januari 2023 ingaan, slechts anderhalve week na afsluiting van de periode waarop belanghebbenden hun Zienswijze hebben kunnen delen met de staatssecretaris. De heffingen door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen zouden de Nederlandse industrie en retailers (en daarmee indirect ook de Nederlandse burger) de komende vijf jaar minimaal twee miljard Euro kosten. Daarbij stijgen de tarieven explosief en zijn de beoogde milieuresultaten onduidelijk, aldus NVC.

De volledige tekst van de NVC Zienswijze vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@nvc.nl of telefonisch contact opnemen via +31-(0)182-512411.