TEK-regeling in hoofdlijnen uitgewerkt

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is op hoofdlijnen uitgewerkt. De regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet.

 

De regeling werd in oktober aangekondigd en op 16 december 2022 is de Tweede Kamer nader geïnformeerd door minister Micky Adriaansens.a

Berekening energiekosten

TEK ondersteunt mkb-bedrijven die staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen voor TEK moet uw mkb-onderneming aan de energie-intensiteitseis (7%) voldoen. Dat wordt vooraf getoetst. Voor de energieprijs geldt niet de actuele marktprijs, maar een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Deze modelprijs maakt het CBS in januari bekend.

Aanvragen en dan?

TEK opent waarschijnlijk in het 1e kwartaal van 2023, mogelijk eerder. U vraagt dan met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. We nemen zo snel mogelijk een besluit over de toekenning. Is dit positief? Dan ontvangt u binnen een week een voorschot van 60% van uw maximale subsidie. Na vaststelling wordt de definitieve hoogte van uw subsidie bepaald. Wij verwachten een groot aantal aanvragen. Om deze in korte tijd te verwerken, is de uitvoering grotendeels geautomatiseerd.

TEK blijft in ontwikkeling

Het kabinet bekijkt of er voorwaarden gesteld kunnen worden aan TEK op basis van bijvoorbeeld omzetgroei of winstgevendheid. Dit om ervoor te zorgen dat de steun zo gericht mogelijk gegeven wordt aan bedrijven die het nodig hebben.

Wanneer de regeling klaar is, wordt hij voorgelegd aan het Adviescollege toetsing Regeldruk (ATR) en de Raad voor de Rechtspraak. Omdat TEK onder het Tijdelijk crisiskader van de Europese Commissie valt, moet de regeling ook aan de Europese Commissie voorgelegd worden. Deze stappen vinden tegelijk plaats om tijdsverlies te voorkomen. 

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan onze website in de gaten. U kunt zich hier ook aanmelden voor het ontvangen van updates. U krijgt dan een e-mail als er nieuws is over TEK.

Voor informatie en persoonlijk advies kunt u ook terecht bij het Energieloket van de Kamer van Koophandel. Naast het geven van praktisch advies over bedrijfsvoering, verwijst de KvK gericht door naar de subsidies en regelingen waarmee ondernemingen kunnen verduurzamen of besparen.