Update ondersteuning energie-intensief mkb

Het kabinet heeft de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energie Kosten mkb) enigszins verruimd. Of het voldoende en tijdig is moet de praktijk nog uitwijzen. De komende weken wordt verder gepraat en worden zaken nader uitgewerkt.

De verruiming komt na een mkb-brede lobby door Koninklijke Metaalunie, MKB-Nederland en veel collega mkb-ondernemersorganisaties. Naast een verlaging van het percentage van 12,5 % naar 7 % is ook de eerdere voorwaarde vervallen dat je minstens 5000 kuub gas moet afnemen of 50.000 kWh aan elektriciteit. Metaalunie is van mening dat het percentage verder naar beneden moet en dat het plafond van 160.000 euro omhoog moet en in lijn moet worden gebracht met wat omringende landen doen en wat de EU mogelijk maakt.

In een notendop luiden de meest actuele voorwaarden om voor ondersteuning in aanmerking te komen als volgt:

  1. Je moet voldoen aan Europese MKB definitie
  2. Je moet ingeschreven staan in het Handelsregister
  3. Je moet ‘energie intensief zijn’: dat wil zeggen dat de totale energiekosten (excl. BTW) minstens gelijk moeten zijn aan 7% van de omzet (eerder was dat percentage nog 12,5%)
  4. Je krijgt 50% van de kosten boven de “drempelprijs” vergoed (die drempelprijs is 1,19 euro per kuub gas en 0,35 euro per kWh)
  5. De maximale compensatie bedraagt 1 euro per kuub gas en 0,30 euro per kWh (dus boven de 3,19 euro voor een kuub gas en 0,95 euro voor een kWh neemt de compensatie niet meer toe)
  6. Je ontvangt maximaal 160.000 euro

Het kabinet heeft maatregelen ter overbrugging getroffen totdat het ‘loket’ van de TEK in het voorjaar van 2023 open gaat. Ondernemers kunnen een verzoek om uitstel bij de belasting indienen en financiële dienstverleners hebben toegezegd soepeler om te gaan met aanvragen voor liquiditeit.