Vier schoolbesturen samen verantwoordelijk voor succes nieuwe techniekschool

De bestuurders van vier verschillende schoolbesturen in Amsterdam hebben de handen ineengeslagen om aan het nijpende tekort aan technisch geschoolde vakmensen een einde te maken. Dat doen ze met de oprichting van de nieuwe techniekschool TASC die september 2023 in Amsterdam-Zuidoost van start gaat. Vandaag sluiten ze een convenant waarin is afgesproken dat ze intensief gaan samenwerken om van de nieuwe school een succes te maken.

Het doel van de samenwerking tussen de besturen van Esprit Scholen, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam is dat veel meer vmbo-leerlingen de komende jaren voor een technisch profiel kiezen. De scholen hebben afgesproken om leerlingen warm te maken voor techniek en ze te wijzen op de kansen die TASC biedt. De nieuwe vmbo-school valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Esprit Scholen. De vier scholen die nu op vmbo-niveau de technische profielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) of Produceren, Installeren en Energie (PIE) of het profiel Mobiliteit en Transport (M&T) aanbieden, hevelen die over naar TASC. Dat betreft het Mundus College, het Bredero Beroepscollege, het Montessori Lyceum Oostpoort en de Open Schoolgemeenschap Bijlmer. Ook techniekdocenten stappen dan over naar TASC en zij nemen in ieder geval een deel van hun huidige leerlingen mee. Elke week werken de docenten nu al samen aan de ontwikkeling van het nieuwe curriculum. Leerlingen krijgen op TASC modern projectonderwijs, ze leren aan de hand van concrete vragen uit de samenleving en van bedrijven, en werken met de modernste machines en gereedschappen. Ook met de mbo-instellingen in de stad wordt intensief samengewerkt om doorlopende leerlijnen vorm te geven waardoor leerlingen straks versneld een mbo-diploma kunnen halen.

Basisschoolleerlingen uit groep 8 uit heel Amsterdam met interesse voor techniek zijn vanaf volgend schooljaar welkom op TASC. Ook leerlingen die al op een vmbo-school zitten kunnen overstappen naar TASC. Geïnteresseerde leerlingen en hun ouders zijn welkom op de open dag op 25 januari 2023.

Met TASC hopen de besturen het techniekonderwijs in Amsterdam nieuw leven in te blazen. Dat is hard nodig. De behoefte aan technisch geschoolde vakmensen is enorm. In de metropoolregio Amsterdam worden de komende 20 jaar maar liefst zo’n 12.000 vakmensen per jaar gezocht!

In januari wordt een campagne gelanceerd om techniek en de nieuwe techniekschool TASC te promoten. Er zal dan onder andere een tram gaan rijden, er komen abri’s en natuurlijk ook filmpjes op TikTok en Instagram.

Percy Henry, bestuurder Esprit Scholen: “Door het bundelen van onze krachten hebben we een bijzondere stap gezet om het techniekonderwijs te vernieuwen en de Amsterdamse leerling een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden.”