Subsidieregelingen voor bedrijfsvoertuigen

In het Klimaatakkoord is overeengekomen dat wordt toegewerkt naar de invoering vanaf 2025 van middelgrote zero-emissiezones voor stadslogistiek in 30 tot 40 grotere steden. Een zero-emissiezone is een gebied in een gemeente waar erg vervuilende motorvoertuigen worden geweerd. Op dit moment is een interactieve kaart beschikbaar waarop de aangekondigde zero-emissiezones van gemeenten worden weergegeven.

In het kader van de invoering van deze zero-emissiezones stelt het kabinet subsidies beschikbaar voor de aanschaf van uitstootvrije bedrijfsvoertuigen om zo ondersteuning te bieden aan ondernemers die in zo’n toekomstige zone moeten zijn. Het gaat om de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) en om de Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET).


Subsidieregeling voor bestelbussen

De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) staat per 10 januari 2023, 09:00 uur, open voor aanvragen. Vanaf die datum kan subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf of lease van een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto. Het totaalbudget voor de SEBA in 2023 is € 33 miljoen. Het subsidiebedrag is maximaal € 5.000,00 voor iedere bedrijfsauto.

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van deze subsidie is dat wanneer u de subsidieaanvraag indient, de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief mag zijn. U kunt dan nog afzien van de koop als u toch geen subsidie krijgt. U bespaart ook nog extra op de aanschafprijs als u de SEBA combineert met de Milieu-investeringsaftrek (MIA).

Daarnaast is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rekentool ontwikkeld waarmee u inzicht kunt krijgen in het aanbod van elektrische bestelauto’s en de gemiddelde maandlasten.


Subsidieregeling voor vrachtwagens

De Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) staat vanaf 4 april 2023, 09:00 uur, open voor aanvragen. Het budget voor 2023 is € 30 miljoen. Het doel van AanZET is om, indien een onderneming de aanschaf van een nieuwe vrachtauto overweegt, de keuze voor een emissieloze vrachtauto aantrekkelijk te maken. Daartoe vergoedt de regeling een deel van de meerkosten van een emissieloze vrachtwagen (klasse N2 en N3) ten opzichte van een dieselvrachtwagen. De subsidie per voertuig loopt van 12,5% tot 37% van de verkoopprijs. Het percentage is afhankelijk van de grootte van de onderneming en de massa van de trekker-oplegger. Ook deze subsidieregeling zal combineerbaar zijn met de MIA, waardoor u nog extra op de aanschafprijs bespaart.

Let op: in 2022 werd de subsidieregeling op 9 mei 2022 opengesteld, maar op dezelfde dag was het subsidieplafond al bereikt. Zorgt u dus dat u alles gereed heeft om op 4 april 2023 uw aanvraag in te kunnen dienen.
Voor beide regelingen geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt. Vraag de subsidie dan ook tijdig aan.