Omzet transportsector hoger in derde kwartaal 2022

De omzet van de transportsector was in het derde kwartaal van 2022 ruim 27,0 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het omzetniveau in de transportsector ligt daarmee inmiddels hoger dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van recente cijfers.

In alle deelmarkten van de transport was de omzet in het derde kwartaal hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de deelmarkten vervoer over water en vervoer door de lucht nam de omzet het sterkst toe. Van de deelmarkten boekten de post- en koeriersdiensten de minste omzetgroei in het derde kwartaal (bijna 7 procent).

Meer passagiers luchtvaart in 2022 

Het aantal passagiers in het vervoer door de lucht nam in het derde kwartaal met 119,0 procent toe ten opzichte van het derde kwartaal in 2021. In 2022 waren er minder coronamaatregelen dan in het derde kwartaal van 2021. Desondanks was het aantal passagiers in het derde kwartaal nog altijd lager dan in het derde kwartaal van 2019. 

Omzet vervoer over water blijft stijgen

In het derde kwartaal van 2022 was de omzet in het vervoer over water 47,5 procent hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Daarmee komt de omzetgroei in deze deelmarkt voor het vijfde kwartaal op een rij in de dubbele cijfers uit.

Aantal faillissementen neemt toe

In het derde kwartaal van 2022 gingen er 27 transportbedrijven failliet. Dat zijn 10 faillissementen meer dan in het derde kwartaal van 2021. Ook in het totale bedrijfsleven was er in deze periode een toename van het aantal faillissementen. 

Aantal openstaande vacatures in de transportsector blijft stijgen

In het derde kwartaal van 2022 waren er bijna 22 duizend openstaande vacatures in de transportsector. Dat is bijna 5 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en het hoogst aantal gemeten openstaande vacatures in de transport sinds het begin van het verzamelen van deze informatie in 1997.  Ook in het totale bedrijfsleven was er in het derde kwartaal van 2022 een toename in het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar.

Hogere omzetverwachting ondernemers transportsector

48,9 procent van de ondernemers in de transportsector verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal gelijk zal blijven. Daarnaast verwacht 31,3 procent dat de omzet zal toenemen, en 19,8 procent dat de omzet zal afnemen.

De grootste groep ondernemers in de transportsector (63,3 procent) verwacht dat de prijzen gelijk zullen blijven in het vierde kwartaal. 30,4 procent verwacht dat de prijzen stijgen en 6,3 procent van de bedrijven denkt dat de prijzen gaan dalen.