Milieu-etiket verplicht voor verpakkingen in Italië

Brengt u producten op de markt in Italië? Vanaf 1 januari 2023 moet u een milieu-etiket toevoegen aan de verpakkingen. Dat geldt voor alle verpakkingen van producten die in Italië op de markt komen.

Het milieu-etiket geeft aan uit welke materialen de verpakking bestaat en wat de juiste manier is om de verpakking weg te gooien. Ook raadt het etiket consumenten aan de regels van de gemeente te raadplegen.

Europese afspraken

Met de invoering van het milieu-etiket past Italië ook de EU-richtlijn 129/97/EC (pdf) toe. Deze richtlijn is een aanvulling op de oorspronkelijke EU-afspraken over verpakkingseisen.

Meer weten?