Omzet groothandel neemt opnieuw toe in derde kwartaal 2022

In het derde kwartaal van 2022 heeft de groothandel en handelsbemiddeling 20,6 procent meer omgezet dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De hogere omzet wordt deels veroorzaakt door hogere prijzen. Na een omzetkrimp in 2020 boekt de groothandel nu al zeven kwartalen op rij meer omzet. Wel geeft per saldo 8 procent van de bedrijven aan dat de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden is afgenomen. Aan het begin van het vierde kwartaal waren ondernemers in de groothandel overwegend pessimistisch over het economisch klimaat en was het ondernemersvertrouwen voor het eerst in ruim twee jaar negatief. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De groothandel in olie en steenkool boekte fors meer omzet dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2022 was de omzet bijna 66 procent hoger dan een jaar eerder. De prijzen voor brandstoffen speelden hierbij een grote rol. Ook in andere branches in de groothandel was de omzet hoger dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2022 nam de omzet toe in de groothandel in landbouwproducten (ruim 27 procent), ICT-apparatuur (ruim 23 procent), voedingsmiddelen (bijna 17 procent), industriemachines (ruim 15 procent) en de non-food (bijna 8 procent).

Iets meer faillissementen

In het derde kwartaal van 2022 werden 47 bedrijven in de groothandel en handelsbemiddeling failliet verklaard. Dit aantal ligt iets hoger dan in het tweede kwartaal (43 faillissementen). Het aantal faillissementen ligt desondanks al twee jaar aanzienlijk lager dan in de jaren daarvoor.

Ondernemersvertrouwen voor het eerst in ruim twee jaar negatief 

In het begin van het vierde kwartaal 2022 kwam het ondernemersvertrouwen in de groothandel uit op -2,7. Dat is ruim 10 punten lager dan een kwartaal eerder. Het vertrouwen van ondernemers kwam daarmee begin vierde kwartaal op het laagste punt uit na het derde kwartaal van 2020. Per saldo 8 procent van de ondernemers geeft aan dat de winstgevendheid in de afgelopen drie maanden is verslechterd. Groothandelaren zijn overwegend negatief gestemd over de ontwikkeling van het economisch klimaat. Per saldo 28 procent van hen verwachtte in het vierde kwartaal een verslechtering van het economisch klimaat.