CoMetec nieuwe uitvoerder sociale regelingen Metaal & Techniek

De administratieve uitvoering van sociale regelingen en inkomensverzekeringen in de Metaal & Technieksector zijn vanaf 1 januari 2023 ondergebracht in een nieuwe uitvoeringsorganisatie met de naam CoMetec. CoMetec beheert vanaf 2023 de administratie van de inkomensverzekeringen en zogeheten sociale regelingen, waaronder de uitvoering van sociale fondsen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, opleidings- en ontwikkelingsfondsen en werkloosheid voor het derde jaar WW. Tot 2023 verzorgde MN de verwerking van deze regelingen.


De Vakraad Metaal en Techniek en NV schade hebben in de afgelopen jaren onderzocht hoe de uitvoering van sociale regelingen en verzekeringen uit de cao Metaal & Techniek kon worden geoptimaliseerd. Er is gekozen voor de oprichting van de nieuwe uitvoeringsorganisatie CoMetec. Met een uitvoerder die hiervoor speciaal is ingericht, is een stabiele en deskundige uitvoering van de verzekeringsadministratie voor de toekomst geborgd.

Focus
Met de komst van CoMetec worden bij MN de werkzaamheden ten behoeve van sociale regelingen en verzekeringen uit de uitvoering van de pensioenadministratie ontvlochten. Dat stelt MN beter in staat om te focussen op het pensioen- en vermogensbeheerdomein. De behoefte van MN daaraan volgt onder andere uit de veranderende dynamiek in de pensioenwereld (o.a. door het pensioenakkoord, wijziging pensioenleeftijd, verdergaande digitalisering), die andere uitdagingen met zich meebrengt dan de wereld van de sociale regelingen en verzekeringen.
Daarnaast zijn wet- en regelgeving voor verzekeraars, het toezicht van De Nederlandse Bank en regelgeving bij uitbesteding in de loop van de tijd uitgebreid. Het combineren van pensioenen en verzekeren in één bedrijf wordt daardoor steeds complexer. Andere pensioenuitvoerders volgen dezelfde beweging, waarbij de uitvoering van inkomensverzekeringen niet langer onderdeel zijn van de dienstverlening.

Kijk voor meer informatie op www.cometec.nl