Hoe digitalisering helpt een bedrijfsstrategie te realiseren 

Efficientere processen, groei realiseren en slimme technieken gebruiken, het zijn de uitdagingen van de maakindustrie. Tijdens een inspirerend tweegesprek verkennen Marko Pavic (Consultant bij Ponthus) en Maurice Husson (Managing Director van Laura Metaal) hoe digitalisering helpt een bedrijfsstrategie te realiseren.

“Slimme oplossingen en nieuwe technieken zijn er genoeg, maar hoe kies je de juiste en implementeer je die, terwijl je als maakbedrijf tegelijkertijd productie draait?” Maurice Husson legt de vinger meteen op de zere plek. Bij Laura Metaal worden coils met grote precies tot platen verwerkt in elke gewenste grootte. Toen het bedrijf de groeiambitie definieerde om te groeien met eenzelfde soort winstgevendheid per ton, bleek dat ze niet de benodigde expertise in huis hadden om op meerdere fronten actie te ondernemen.

Het bedrijf trok Ponthus aan als externe partij. De experts van Ponthus verbinden mensen, processen en technologie om organisaties te helpen op de brug naar rendementsverbetering. Wat begon met het stroomlijnen van processen, leidde tot een bredere blik en een integrale aanpak van de processen, systemen en organisatie: de Ponthus aanpak. Maar waar te beginnen?

PROCESSEN: duidelijkheid dankzij Brown Paper sessies

Tijdens Brown Paper sessies werden de processen in kaart gebracht door mensen van verschillende afdelingen. “Zo leren mensen van elkaar hoe de processen in de praktijk in elkaar zitten, komen knelpunten naar boven en en zien we waar informatie vandaan komt”, vertelt Marko. “Management nam ook deel aan de sessies en werknemers konden feedback geven.” De sessies creëerden draagvlak en maakten duidelijk welke dagelijkse problemen verholpen moesten worden om op hoger niveau te kunnen voldoen aan de strategie. Het leidde tot een adviesrapport op strategisch niveau gedragen door de operatie.”

Open de Black Box

Voor Maurice was het een verhelderende ervaring. “Als management ken je niet alle details en knelpunten, dit leverde zeker eyeopeners op. Met name dat werknemers systemen om de standaard manier van werken creeerden om zo te kunnen blijven garanderen dat producten doorging. heen creeërden om hun werk te kunnen doen.” Een bekend fenomeen binnen de Industrie, ook wel bekend als de Black Box. Vanuit het bedrijfsbureau komen werkorders en transportorders vanuit ERP op papier. In de operatie wordt er allerlei informatie toegevoegd waarna het bedrijfsbureau 24 uur later de papierstroom weer in het ERP-systeem klopt. “Het is heel risicovol om daarop te sturen”, vertelt Marko. “De mensen ondersteunden de systemen terwijl de systemen de mensen moeten ondersteunen. Er is een wens ontstaan om de digitale ondersteuning van het uitvoeringsproces te veranderen”

Haal kennis uit hoofden

Ook bleek dat Laura Metaal vooral goed draait vanwege de kennis van zeer ervaren werknemers. “Die kennis borgen in de systemen is nodig om zo eenduidiger te kunnen werken”, zegt Maurice. “Daarnaast wil je data gegenereerd in de operatie op een kwalitatieve manier vastleggen en uiteindelijk gestructureerd aanbieden in rapportages om op te sturen”, vult Marko aan. “ Het huidige systeem heeft te veel beperkingen om dat te realiseren.”

ERP ten dienste van de mensen

Maar hoe vind je als bedrijf een ERP-systeem dat wèl voldoet? “Een nieuw ERP-systeem moet de fundering worden voor alle digitale oplossingen in de toekomst”, legt Marko uit. “Als Ponthus zijn wij een onafhankelijke partij . We nemen de situatie van de klant als leidend en wat het beste past, adviseren we.” Het uiteindelijk gekozen standaard systeem ontzorgt dankzij een externe partner, waardoor je voor updates niet afhankelijk bent van een paar mensen binnen de organisatie. “De standaard zit in het systeem, de flexibiliteit in hoe je dankzij het systeem om kunt gaan met klanten”, legt Maurice uit.”

ORGANISATIE: verandering vraagt om vertrouwen

Verandering roept weerstand op en inventariseren is iets anders dan anders leren werken. Maurice stelt dat het helpt om mensen te betrekken in de keuze en vragen te laten stellen aan de implementatiepartner. “Je moet vertrouwen krijgen in het systeem en zeker in het begin is nog niet precies duidelijk hoe het voor jouw bedrijf gaat werken. Er is meer tijd genomen voor de blauwdrukssessies. Het vertrouwen groeide en mensen zagen dat dit pakket het juiste was voor ons.”

Van systeem naar strategie

Optimale digitalisering is niet ingevuld met enkel een ERP-systeem. Maurice benadrukt dat gevevens uit het ERP ook beschikbaar gemaakt worden voor stuurinformaties op alle niveau’s, “Om dat mogelijk te maken moet het voor iedereen duidelijk zijn waar rapportages te vinden zijn, wat er staat en wie verantwoordelijk is voor de datakwaliteit.” Daar is Marko het mee eens. “Alleen als je kan vertrouwen op je data, kun je gaan aansturen. Het ERP-systeem is de fundering voor de verdere digitalisering.”

Een opgestelde roadmap werpt de blik op de komende 3 jaar en combineert verschillende digitaliseringstrajecten, afgestemd op de businessstrategie van Laura Metaal. “We begonnen met inventariseren en werken steeds meer toe naar een optimale digitale strategie”, lacht Maurice. 

Het complete gesprek is te zien op het Youtube-kanaal van Ponthus BBT.

 

Communicatie laat verandering landen

Als CFO bij Laura Metaal zorgt Joost Wijnhoven ervoor dat alle processen en systemen goed blijven draaien. Wat is volgens hem de sleutel tot succes bij verandering? “Blijven communiceren, zonder twijfel. Neem mensen mee in je proces en zorg dat ze de verandering omarmen. Na de Brown Paper sessies was er te lang radiostilte van onze kant en dan merk je meteen dat de onrust groeit. Laat mensen meedenken en beslissingen nemen, dan ben je al halverwege.”