VLC & Partners brengt bedrijfsrisico’s maakindustrie in kaart 

“Onze eerste zorg is de bedrijfscontinuïteit”

Verkennen, voorkomen en – waar nodig – verzekeren. Dat is de kern van de dienstverlening van VLC & Partners, dé Nederlandse specialist op het gebied van risicomanagement, verzuim, pensioen en private insurance.

Risk consultants Paul Kramer en Hans Barten zijn gespecialiseerd in de maakindustrie. “We willen vooral bewustwording kweken. De eerste vraag die wij altijd aan een ondernemer stellen is: hoe groot zijn je bedrijfsrisico’s? Onze eerste zorg is de bedrijfscontinuïteit.”

Kramer: “Wij laten ondernemers vooral nadenken over de risico’s die zij lopen. Ligt er een draaiboek klaar voor het geval er iets misgaat, zodat de bedrijfsprocessen kunnen doorgaan? Welke schaal een onderneming ook heeft, het is altijd verstandig om risico’s te inventariseren en een risico analyse uit te voeren. Risicomanagers zouden onderdeel moeten uitmaken van een vaste groep adviseurs waarmee de ondernemer samenwerkt.”

Keten

Barten: “In de maakindustrie is de laatste jaren veel werk uitbesteed aan externe partners. Dat is misschien wel efficiënt, maar maakt de opdrachtgever ook kwetsbaar. Wat gebeurt er als een toeleverancier omvalt? Het is daarom verstandig om afspraken te maken met andere partners in de keten, waarop je kunt terugvallen als de nood aan de man komt. Zo voorkom je dat je afhankelijk bent van één toeleverancier en is de voortgang van het productieproces gewaarborgd.”                                                                                                                                  

Eén van de instrumenten die VLC & Partners hiervoor inzet, is een businesscontinuïteitsplan. In het bedrijfscontinuïteitsplan staat beschreven hoe de ondernemer zich voorbereidt op en moet omgaan met een calamiteit om de continuïteit van zijn onderneming te waarborgen.

Opvolging

Bij bedrijfscontinuïteit wordt vaak gedacht aan opvolging. Kramer: “Maar wat gebeurt er als een ondernemer overlijdt? Hoe regel je de continuïteit, bijvoorbeeld als de kinderen nog te jong zijn? Wij geven altijd een passend advies. Er is veel mogelijk. Misschien is er iemand in het managementteam die de taken van de ondernemer kan overnemen, of wellicht is het beter als het bedrijf wordt verkocht. Ons advies is in elk geval: denk hier tijdig na over na.”

Cybercriminaliteit

Opvallend is volgens Barten dat maar weinig ondernemers in de maakindustrie zich voldoende bewust zijn van risico’s van cybercriminaliteit. “Hier is te weinig aandacht voor, terwijl deze vorm van criminaliteit de bedrijfscontinuïteit kan bedreigen. Is de ICT afdeling in staat een hacker te weerstaan? Onze risk consultants zijn bekend met deze risico’s, zij kunnen de ondernemer helpen bij het in kaart brengen ervan en dragen oplossingen aan om deze risico’s te mitigeren.”

Creditmanagement Consultancy

Een speciale tak van dienstverlening binnen de organisatie betreft Creditmanagement Consultancy, met focus op het gebied van kredietrisico’s. Een belangrijk onderwerp dat gezien de actuele macro-economische ontwikkelingen en de grote financiële onzekerheid op de agenda van iedere ondernemer zou moeten staan.

De energiecrisis, de hoge grondstofprijzen, de enorme inflatie en de stijgende loonkosten zorgen ervoor dat steeds meer bedrijven hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De verwachting is dan ook dat het aantal faillissementen in 2023 behoorlijk zal toenemen. 

Daarbij is de kans op een domino-effect groot. Als de ene ondernemer zijn rekeningen niet meer kan betalen, kan de andere ondernemer dat vroeg of laat ook niet meer. Inzicht in de financiële situatie van klanten kan het betalingsrisico beperken. Onze specialisten kunnen het betalingsrisico dat een onderneming loopt analyseren en bovendien oplossingen adviseren die een bedrijf bescherming hiertegen kunnen bieden, vanuit de gedachte “verkennen, voorkomen, én waar nodig, verzekeren”.

Verzekeringen

VLC & Partners is tussenpersoon en makelaar in verzekeringen. Kramer: “Ook dit is altijd maatwerk. Veel is verzekerbaar, ook bijvoorbeeld in de situatie waarbij een bedrijf na een brand niet meer kan produceren.” Barten adviseert met regelmaat ondernemers om een jurist eens naar hun leveringsvoorwaarden te laten kijken. “Dit kan van belang zijn in verband met (keten) aansprakelijkheid. Wat gebeurt er als een partner niet meer kan leveren, waardoor jij geen of minder productie maakt? Misschien kun je de aansprakelijkheid verminderen.”

Rode lijn

Barten: “Bij het afdekken van risico’s spelen verschillende factoren een rol. Zo is er een groot verschil tussen een kleine onderneming met twee bedrijfsbusjes en een grote die er driehonderd heeft. De continuïteit van de kleine onderneming komt direct in gevaar als één van de busjes het begeeft. Maar bij een grote onderneming maakt één busje op het totaal niet zoveel uit. Een ander voorbeeld. Als je alle bedrijfswagens na werktijd onder één dak stalt, loop je in geval van brand het risico dat alle auto’s verloren gaan. Misschien is het dan beter dat werknemers de bedrijfsbusjes mee naar huis nemen. Als je personeel traint in veilig rijgedrag als ze in een auto van de zaak rijden, leidt dat tot meer veiligheid, minder risico en uiteindelijk een lagere verzekeringspremie en dus minder kosten voor de ondernemer.”

Proactief

Kramer: “Wij gaan voor een persoonlijke band met de klant en stellen ons proactief op. Zo bezoeken we onze klanten één of twee keer per jaar fysiek en adviseren de ondernemer op het gebied van risicobeperking en bedrijfscontinuïteit.” Barten: “Wij kijken als buitenstaanders met een frisse blik en zien dingen die de ondernemer vaak niet opvallen. Zo zagen wij bij een bedrijf afvalcontainers onder een transportband staan. De band vormde het hart van de onderneming. Wanneer deze zou uitvallen, zou de hele productie stilvallen. De ondernemer in kwestie had er nooit over nagedacht dat in geval van brand in de containers de bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar komt. De verzekering kijkt natuurlijk ook naar dit soort situaties: is de ondernemer voldoende actief om risico’s te beperken? Voor alle duidelijkheid: wij gaan niet op de stoel van de ondernemer zitten. Hij is de uiteindelijke beslisser. We gaan met hen het gesprek aan over hun risicoperceptie en -bereidheid. Wij helpen ze door met kennis van risico’s bewust te handelen en geven inzichten om het verschil te kunnen maken.”