Check nieuwe Milieu- en Energielijst vóór aankoop van bedrijfsmiddel

Ondernemers die gebruik willen maken van de fiscale regelingen MIA/VAMIL of EIA, doen er verstandig aan om vóór de aanschaf van een bedrijfsmiddel na te gaan of deze op de Milieu- of de Energielijst voor 2023 staat. Alleen bedrijfsmiddelen die op deze lijsten staan, komen in aanmerking voor de genoemde regelingen.

Elk jaar past de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de lijsten aan. Eind december heeft de RVO de nieuwe Milieulijst en de nieuwe Energielijst voor 2023 gepubliceerd. Dit kan betekenen dat de bedrijfsmiddelen die vorig jaar nog op de lijst stonden, niet meer in aanmerking komen voor de fiscale regelingen. De Milieulijst is gekoppeld aan de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de VAMIL en de Energielijst aan de EIA (Energie-Investeringsaftrek).

 Wijzigingen in de Energielijst

Een paar voorbeelden van wijzigingen: de inklapbare zeecontainer en de standairco staan niet meer op de Energielijst. Nieuwkomer op deze lijst is elektrische koeling voor het wegtransport. In combinatie met een accu en e-as zorgt dat voor een reductie van de CO2-uitstoot bij geconditioneerd wegvervoer.

Naast bedrijfsmiddelen die zijn toegevoegd of verwijderd, zijn er ook kleine aanpassingen. Zo kun je bij een zij-afscherming alleen nog gebruikmaken van de regelingen als er sprake is van een volledige zijafscherming.

Wijzigingen in de Milieulijst

De MIA/VAMIL is nu bruikbaar voor een waterstof-aangedreven mobiel werktuig en een dual fuelwaterstof-aangedreven landbouwtractor.

Voor de scheepvaart zijn er ook nieuwe mogelijkheden. Een groot probleem voor schepen is aangroei door contact met oppervlaktewater. Zo kunnen leidingen of warmtewisselaars dichtgroeien, wat zorgt voor rendementsverlies. Op de nieuwe Milieulijst staat nu ook vermeld dat je de regelingen mag gebruiken voor een investering in systemen die de genoemde aangroei tegengaan of verwijderen.

Emissievrij voertuig

Voor wie van plan is om een volledig uitstootvrij voertuig aan te schaffen: de MIA/VAMIL is ook te gebruiken in combinatie met de SEBA-regeling voor de aanschaf van een elektrisch of waterstof-aangedreven bestelauto. Ook is de MIA/VAMIL te combineren met de AanZET-regeling voor de aanschaf van een emissievrije vrachtauto.

Meer informatie 

Meer informatie over de subsidieregelingen voor het verduurzamen van vervoer is te vinden op onze website.