Nieuwe richtlijn verlichting industriële ruimten

Nergens meer dan in utiliteitsgebouwen komen zoveel diverse soorten ruimten en functies voor als in de industrie. Dit houdt onder andere ook in dat hiervoor veelal verschillende soorten verlichting nodig is, die hier op de juiste manier moet zijn gestemd. Verlichting die nodig is om bepaalde taken goed en efficiënt uit te kunnen voeren, maar ook bijdraagt aan de veiligheid van de gebruikers en aan de beleving van de ruimten. 
 
Goede verlichting heeft bovendien een positief effect op de prestatie van de mens. Deze draagt niet alleen bij aan de productiviteit, maar ook aan het welbevinden en de gezondheid van het personeel
 
Met name de norm NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten – Deel 1: Werkruimten binnen dient als belangrijk uitgangspunt voor het uitvoeren van visuele taken en het veilig verplaatsen hiernaar toe.  Deze norm specificeert voor de meeste werkplekken binnen en de daarmee verbonden gebieden minimale eisen die aan verlichtingsinstallaties gesteld moeten worden in termen van kwantiteit en kwaliteit van de verlichting. Tevens vormen een aantal andere normen hier een aanvulling op. 
Voor werkplekken buiten gebouwen is de norm NEN-EN 12464-2: Licht en verlichtingstechniek – Werkplekverlichting – Deel 2 – Werkplekken buiten van toepassing.                              
Daarnaast komen hierin nog tal van andere onderwerpen aan de orde die van belang kunnen zijn voor de diverse industriële ruimten.
 
Voor meer achtergrondinformatie over eerstgenoemde norm kan gebruik worden gemaakt van de NSVV-publicatie Toelichting NEN-EN 12464-1. Deze geeft ook een toelichting op de verschillen met de voorgaande versie van de norm. 
 
verlichtingsarmaturen en soms ook de lichtinstallatie moeten voldoen aan bepaalde eisen, bijvoorbeeld voor toepassing in een stoffige of een vochtige omgeving of in die met kans op explosiegevaar. Dit is niet in eerder genoemde normen opgenomen. 
 
Zoals al eerder genoemd kent de industrie tal van soorten sectoren en ruimten. In NEN-EN 12464-1 worden voor binnenverlichting een groot aantal genoemd, waarvoor uitgangspunten en waarden zijn vastgelegd, echter niet voor alle. Hierover geeft de richtlijn aanvullende informatie. 
 
Met name hierdoor biedt de richtlijn een handreiking aan lichtontwerpers voor de verlichting van industriële ruimten en tevens aan opdrachtgevers, eigenaren, architecten,  ambtenaren van bouw en woningtoezicht, vastgoedprojectontwikkelaars, enz. met betrekking tot de specifieke eisen voor het ontwerp van verlichtingsinstallaties, de gebruiksmogelijkheden en -middelen en daarnaast het onderhoud ervan. 
Hierbij gaat het dan niet alleen om de werkplekken en verkeersruimten, maar onder andere ook met betrekking tot het effect van licht op welbevinden en gezondheid, noodverlichting, gebruiksmogelijkheden, energiegebruik en milieu. 
 
De Richtlijn verlichting industriële ruimten is vanaf 26 januari a.s. verkrijgbaar bij de NSVV via de website www.nsvv.nlen vervangt de NSVV-publicatie Industriële verlichting – 2011.
 
Naast deze NSVV-publicatie zijn voor verlichting in andere gebouwen de volgende richtlijnen beschikbaar:
• Verlichting in kantoorgebouwen
• Verlichting in musea en expositieruimten
• Verlichting voor onderwijsinstellingen
• Verlichting voor verkoopruimten
• Toelichting NEN-EN 12464-1
• Richtlijn lichthinder