Continu herstellen of continu verbeteren?

Iedere onderneming kent risico’s. De afweging van risico’s wordt nog vaak gebaseerd op de financiële impact en hoe snel iets te ‘repareren’ is. Ditzelfde geldt voor veiligheidsrisico’s; Is iets levensbedreigend of is een pauze genoeg? Deze afwegingen worden in de praktijk wel gemaakt, maar niet altijd geregistreerd en gemonitord.

Brandjes blussen

Het ‘repareren’ van de gevolgen van risico’s wordt vaak ad hoc opgelost; het zogenaamde ‘brandjes blussen’. Bijbehorende acties worden hierdoor niet altijd voldoende vastgelegd. Dit is een probleem van veel bedrijven: Je verliest veel tijd aan fouten herstellen, de planning komt onder druk te staan. Om deadlines toch te halen, worden extra resources ingezet en mensen moeten overwerken. Herkenbaar? Juist die druk om een (onnodige) fout te herstellen, vergroot het risico op bijvoorbeeld ongevallen of fouten in het product. Weer een brandje om te blussen.

Onbewust kan dit een gewoonte worden. In sommige organisaties wordt het zelfs ‘normaal’. Maar is dat echt normaal? Is het niet veel efficiënter én prettiger om risico’s van tevoren al te beperken of zelfs voorkomen?

Continu verbeteren

Voorkomen is dus beter dan genezen, maar hoe pas je dat toe in je bedrijfsproces en waar begin je? Je hebt allereerst data nodig om te analyseren. Hoe meer data, hoe makkelijker en sneller je gefundeerde maatregelen kunt bepalen. Begin bijvoorbeeld met het registreren van problemen en verbeterpunten in een QHSE-systeem. Zorg dat iedereen binnen je bedrijf weet hoe ze de software kunnen gebruiken en wat het hen oplevert. Want alleen de juiste software is niet genoeg. Je hebt ook de inzet nodig van betrokken werknemers.

Over INBISCO Management Systems

We zijn specialist op het gebied van QHSE, bedrijfsprocessen, risicomanagement en information security. Onze software wordt ‘in house’ ontwikkeld en continu verbeterd, mede dankzij een goede samenwerking met onze gebruikers. We komen graag langs om te demonstreren wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen.