Veiligheid waarborgen? Het houdt nooit op!

We kunnen er niet omheen: het leveren van een veilige werkomgeving kent geen eindpunt. Talloze modellen zoals de Plan Do Act Check cyclus zorgen ervoor dat veiligheid en kwaliteitsbeheer niet uit te spelen zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat ook de mensen op de werkvloer deze houding zonder een duidelijke eindstreep meenemen in hun werkzaamheden?

Gevaren op de werkvloer

Het uitvoeren van een diepgaande risicoanalyse op de werkvloer kan een belangrijke stap zijn in dit proces. Hierbij zijn de medewerkers zelf van enorm belang. Niemand weet immers beter te vertellen welke irritatie op een gegeven moment kan leiden tot een fataal incident, dan degene die dag in dag uit over dezelfde tegel struikelt. Dat kán via periodieke controles, maar wat als je dergelijke afwijkingen ook dagelijks digitaal door kan krijgen, rechtstreeks van de werkvloer?

Laagdrempelige digitale meldingen voor incident management

Het voorbeeld van struikelen over een tegel is geen hyperbool: volgens het CBS sterven er jaarlijks in Nederland ongeveer 140 personen onder de 60 jaar oud door een val. Daar kán dat ene tegeltje maar net aan bijdragen.

Het is aan de veiligheids- en kwaliteitsmanagers om het melden van ogenschijnlijk onbelangrijke struikelblokken zo laagdrempelig mogelijk te maken om zowel de kleine als veel grotere incidenten voor te zijn. Vervolgens moet je ervoor zorgen dat de werknemer de tijd neemt om de melding te maken. De tijd die weer vanuit andere afdelingen opgeëist wordt voor het halen van targets. Het helpt wanneer de kosten en baten van meldingen duidelijk in kaart zijn gebracht, bijvoorbeeld door middel van kwaliteitsmanagementsoftware.

En nu?

Evalueer en draai waar nodig aan de knoppen. Toets de maatregelen en ga vooral het gesprek met de werkvloer aan, zowel voor als na een incident. En wilt u weten welke digitale oplossingen u  kunnen helpen bij incident management? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met u mee!