Europa moet op de bres voor Nederlandse export van chiptechnologie

FME vindt dat Nederland steun moet zoeken bij de Europese Commissie en de lidstaten om te bewerkstelligen dat Europa een standpunt inneemt bij de door de VS afgekondigde verregaande exportbeperking van chiptechnologie naar China. Nederland is wereldwijd één van de belangrijkste leveranciers van machines die worden gebruikt bij de productie van chips. “In deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen, digitalisering en geopolitieke spanningen is nationale en Europese strategische autonomie van groot belang”, zegt FME-voorzitter Theo Henrar. “Nederland is gebaat bij een meer eensgezind en krachtig optreden van de EU.”

Excelleren in de mondiale digitale economie

Een nog verdergaande exportbeperking heeft negatieve gevolgen voor de Nederlandse en de Europese economie en voor een aantal individuele bedrijven, die tientallen procenten van hun omzet uit China halen. Henrar: “De digitale economie is de afgelopen vijftien jaar 2,5 keer harder gegroeid dan de analoge. Halfgeleider-en chiptechnologie ligt aan de basis van deze groei. Om ons toekomstig verdienvermogen te verzekeren is het belangrijk om als natie te excelleren in de mondiale digitale economie. Er moet dus ruim baan zijn voor onze Hollandse digitale kampioenen, binnen de door de EU vastgestelde grenzen.”

FME vindt ook dat Nederland veel meer de samenwerking moet opzoeken met serieuze halfgeleidernaties die China omringen, zoals Zuid-Korea, Taiwan en Japan.

Vandaag spreekt minister-president Mark Rutte met de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis over, onder andere, de exportbeperkingen van Nederlandse chiptechnologie.