SCSN

Mede door succesvolle lobby Koninklijke Metaalunie – Omgevingswet verder uitgesteld

Mede dankzij succesvolle lobby van Koninklijke Metaalunie (samen met o.a. BOVAG en NRK) gaat de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, de Tweede en Eerste Kamer voorstellen om de invoering van de Omgevingswet verder uit te stellen van 1 juli a.s. naar 1 januari 2024. Hij wil dan wel een snel invoeringsbesluit nemen, zodat er duidelijkheid is over de definitieve invoeringsdatum. ‘Ervan uitgaande dat de beide Kamers instemmen met het voorstel, is dit goed nieuws’, vindt Derk Jan Meijer, Beleidssecretaris Ruimtelijke Ontwikkeling van Metaalunie.

 

‘Natuurlijk hadden we liever gezien dat zowel de Omgevingswet als het DSO/Omgevingsloket er totaal anders uit zouden gaan zien’, zegt Meijer. ‘Dat is helaas niet de realiteit omdat er veel verschillende partijen zijn met vaak totaal verschillende wensen en eisen. Maar ik denk dat Metaalunie, als onderdeel van een branche brede lobby, voor haar leden een heel mooi lobbysucces bereikt heeft.’ Volgens Meijer is er namelijk nu meer tijd om Metaalunieleden goede voorlichting te geven over de nieuwe relevante ‘spelregels’ van de Omgevingswet. Meijer: ‘Verder hebben de leden meer tijd om te anticiperen op deze nieuwe wet. Zowel uitgaande van de nieuwe spelregels, als juist mogelijk snel nog aanvragen en meldingen te doen op grond van de huidige wetgeving). En we hebben nu ook meer tijd om samen met het ministerie te komen tot een véél mkb-vriendelijker DSO/Omgevingsloket.’

 

Meijer geeft nog wel een ‘winstwaarschuwing’: ‘Het voorstel aan de twee Kamers geeft geen garantie dat het ook daadwerkelijk over wordt genomen. De komende twee maanden krijgen we die volledige zekerheid pas. Gezien de veel bredere lobby, schat ik de kans héél groot dat de beide Kamers er wel mee instemmen.