Een veiliger magazijn met beter licht

Goede verlichting is belangrijk, zeker in deze donkere wintermaanden. Op de magazijnvloer hebben we licht nodig om goed te kunnen zien en veilig te kunnen werken. Daarnaast helpt goede verlichting om medewerkers fris en scherp te houden.
 
De hoeveelheid licht is een van de factoren die bepaalt hoe fit en aangenaam mensen zich voelen. Dat geldt met name voor het natuurlijke daglicht dat door de zon wordt geproduceerd. Daarom adviseert de overheid om werknemers zo veel mogelijk bloot te stellen aan daglicht. Bij de bouw en inrichting van magazijnen wordt daarmee steeds meer rekening gehouden, maar in de donkere wintermaanden is de hoeveelheid daglicht beperkt. Zorg daarom voor voldoende kunstlicht. Maak op vaste werkplekken gebruik van daglichtlampen of een dynamisch lichtsysteem dat de variaties van zonlicht goed kan nabootsen.
 


Oudere medewerkers

Ook in andere delen van het magazijn is voldoende licht belangrijk, bijvoorbeeld in de gangpaden. Zonder licht hebben mensen moeite zich te oriënteren in de ruimte en missen ze feedback over hun handelen. Onvoldoende licht kan daardoor leiden tot fouten en productieverlies. Daarnaast is goed licht van groot belang voor de veiligheid. Als delen van het magazijn onvoldoende verlicht zijn, kan dat leiden tot gevaarlijke situaties. Denk aan donkere gangpaden of een donkere trap naar een entresolvloer.
 
Met name oudere medewerkers hebben extra last van weinig licht. Doordat de lenzen van hun ogen troebel worden, komt er minder licht binnen. Dit kan soms wel vijf keer minder zijn dan bij jonge mensen. Hierdoor kan een oudere werknemer die verder gezond is, door gebrekkig licht toch sneller moe worden, fouten maken en minder alert reageren in gevaarlijke situaties.
 


Maak een rondje

Hoe ontdek je of het magazijn voldoende verlicht is? Simpel: door medewerkers ernaar te vragen. Ga op een donkere dag naar de vaste werkplekken en informeer of iedereen voldoende licht heeft om goed te kunnen functioneren. Maak vervolgens een rondje door het hele magazijn, het liefst met een oudere werknemer. Zijn alle gangpaden goed verlicht? Is er genoeg verlichting op de knelpunten in het magazijn, bijvoorbeeld waar verkeersstromen elkaar kruisen? Vergeet niet het buitenterrein mee te nemen.