Leerlingenaantal in de technische profielen van het vmbo stijgt met 10,4%

Eind 2022 publiceerde DUO de (voorlopige) leerlingenaantallen van het schooljaar 2022-2023. Vanuit Sterk Techniekonderwijs kijken we natuurlijk met spanning naar de ontwikkelingen in de beroepsgerichte programma’s Wat blijkt? Voor het tweede jaar op rij laten de aantallen een zeer positief beeld zien. Het aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar van het beroepsgerichte vmbo (BB/KB/GL) stijgt met maar liefst 10,4% ten opzichte van 2021-2022. Deze flinke stijging is een duidelijk teken dat de initiatieven en activiteiten in alle STO-regio’s hun vruchten afwerpen!

Leerlingenaantallen in de afgelopen vijf jaar per vmbo-profiel

Het profiel met de grootste stijging is BWI (Bouwen, Wonen en Interieur) met een stijging van maar liefst 21%. Ook de profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) met 15% en Produceren, Installeren en Energie (PIE) met 8% laten een flinke stijging van leerlingen zien. In de onderstaande tabel zijn de leerlingenaantallen van de afgelopen vijf jaar in de vmbo-profielen weergegeven.

Aantal leerlingen in de technische profielen in het derde leerjaar

In 2022-2023 volgde 20,3% van het totaal aantal vmbo-leerlingen in basis, kader en GL, een technisch profiel (in 2021 was dat 19,5%). In de onderstaande grafiek ziet u de absolute aantallen van het derde leerjaar in de technische profielen van het vmbo en de ontwikkeling in de afgelopen vijf jaren.

Aantal leerlingen in het derde leerjaar per onderwijssoort

Het totaal aantal leerlingen dat een beroepsgerichte leerweg in het vmbo volgt stijgt met 6,1%. Volgens haar eigen prognose verwachtte DUO een stijging van 1,5%. De theoretische leerweg stijgt met 2,4% en het derde leerjaar van havo/vwo kent een daling van 0,3%. Hiermee is het aandeel van het beroepsgerichte vmbo ten opzichte van het totale vo vergroot. Het aandeel leerlingen in BB/KB/GL bedraagt nu 31,9%. Dit is een stijging ten opzichte van 2021 van 30,7%. In de onderstaande tabel treft u het aantal leerlingen in het derde leerjaar per onderwijssoort.

Percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel op het beroepsgerichte vmbo

Het percentage meisjes dat kiest voor een technisch profiel in het beroepsgerichte vmbo stijgt in bijna elk profiel, met uitzondering van het profiel Maritiem en Techniek. Voor dit profiel hebben 8 meisjes minder dan 2021 gekozen. In totaal kiezen er in 2022-2023 1687 meisjes voor een technisch profiel. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van de 1396 meisjes die in 2021-2022 kozen voor een technisch profiel.