€6 miljoen subsidie voor verduurzamingsinitiatieven industrie

In de scheepswerf van Damen Shipyards heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu cheques uitgereikt aan de organisaties Hydrocat, Vertoro, Asbeter en CMT International. Vanuit Kansen voor West 3 ontvangen zij subsidie voor projecten waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming en circulariteit: brandstof uit afval, olie en cellulose uit reststromen van houtproductie, veilige verwerking van asbest en verantwoorde scheepsontmanteling. Het totale subsidiebedrag voor de 4 projecten samen bedraagt 6 miljoen euro.

 

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Met het Kansen voor West programma stimuleren we de transitie naar een duurzame en circulaire industrie. We geven een impuls aan bedrijven die werken aan de economie van de toekomst en daarmee bijdragen aan nieuwe, duurzame werkgelegenheid. Deze 4 projecten zijn hier een mooi voorbeeld van.”

Schonere toekomst

De industrie moet schoner en verduurzamen. Dit brengt grote uitdagingen met zich mee. De projecten van Hydrocat, Vertoro, Asbeter en CMT International zijn stuk voor stuk projecten die bijdragen aan een schone vernieuwende economie en haven.

Hydrocat: Van afval naar brandstof

HydroCat Technology zet gemengd afval om naar duurzame brandstof. In dit project werkt Obbotec samen met Plant One aan de bouw van een demonstratie-unit. In de unit worden verschillende afvalstromen opgewerkt tot hoogwaardige (groene) olie en gas zonder toevoeging van extra energie. “Omdat we te maken hebben met veranderende afvalstromen, proberen we flexibel te zijn en ons aan te passen aan de beschikbare afvalbronnen. Als we dat doen, zijn er veel mogelijkheden.” Het project ontvangt €1,7 miljoen subsidie.

Vertoro: Bijdragen aan duurzamere luchtvaart

Vertoro produceert olie en cellulose uit zaagsel van reststromen van de houtproductie voor de meubel- en papierindustrie. In dit project onderzoekt Vertoro de mogelijkheden om cellulose om te zetten in suikers en ethanol, om die aan derden te leveren voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof. Het project ontvangt  €1,1 miljoen subsidie: “Vertoro is afgeleid van de Spaanse benaming voor het groene goud. Het zwarte goud kennen we al, maar met Vertoro gebruiken wij groene grondstoffen om om te zetten in duurzame brandstof.”

Asbeter: Bouwen aan circulariteit

Asbeter werkt aan een verwerkingstechnologie voor asbest in het AC Minerals-proces, een innovatief proces om de asbestvezel veilig en definitief op te lossen. Daarbij wordt het ook mogelijk om alle silica uit dakplaten en buizen CO2-neutraal terug te winnen en aan de cement- en betonindustrie of verfindustrie te leveren als grondstof voor de productie van duurzame, CO2-neutrale bindmiddelen. Het project ontvangt €1,7 miljoen subsidie. “Met de Kansen voor West gelden gaan we voor een wereldwijde opschaling.”

CMT International: Circulaire scheepsbouwontmanteling

In dit project werken diverse partners (Aseco, Enviu, Huisman Equipment, Grimbergen Industrial Systems, KCI Engineers, Mourik, Reym) samen aan een oplossing om schepen circulair, veilig en bedrijfseconomisch concurrerend te ontmantelen: “Het is onmogelijk om dit zonder internationale partners te doen.” Meer dan 70% van alle schepen onder de vlag van Europese lidstaten komt aan het einde van de levensduur terecht op stranden in Zuid-Azië waar ze worden ontmanteld zonder te voldoen aan de Europese milieu- en sociale normen. In dit project worden de 4 sleuteltechnologieën van CMT International getest, geïntegreerd en verder ontwikkeld. Het project ontvangt €1,7 miljoen subsidie.

Kansen voor West

Kansen voor West is het samenwerkingsverband tussen de 4 Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de 4 grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht), dat uitvoering geeft aan het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in West-Nederland. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam dragen ook financieel bij aan Kansen voor West, zodat bedrijven aan de slag kunnen met duurzame innovatie.

Ruud Raak, programmamanager Kansen voor West: “We hebben vandaag 4 inspirerende pitches gehoord. Deze bedrijven zetten belangrijke stappen naar een schonere en duurzame industrie. Het zijn bedrijven die durven te pionieren, kansen pakken en nieuwe kansen creëren. Heel mooi dat we deze bedrijven kunnen steunen met Kansen voor West.”