Logistiek makelaars op weg naar schoon goederenvervoer

Steeds meer ondernemers gaan voor slimme en schone logistiek. Ze zoeken oplossingen om het logistieke proces te verbeteren en verduurzamen. In Gelderland zijn inmiddels 6 logistiek makelaars actief. Zij komen graag langs voor een gratis adviesgesprek op maat.

Voor organisaties die kilometers maken

Logistiek verduurzamen staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Vooral door klimaatafspraken en het leefbaarder maken van binnensteden. Slimme en schone logistiek is interessant voor alle organisaties die kilometers maken, zoals:

  • logistieke bedrijven, verladers, vervoerders;
  • bouwbedrijven en toeleveranciers;
  • servicebedrijven en dienstverleners;
  • afvalinzamelaars en -verwerkers.

Schonere kilometers

Met slim en schoon goederenvervoer willen we Gelderland bereikbaar houden. En de uitstoot van CO2 en andere emissies verminderen. Onze logistiek makelaars adviseren bedrijven over het maken van minder én schoner gereden kilometers. Denk bijvoorbeeld aan de overstap naar elektrische voertuigen, het tanken van schone brandstof of het digitaliseren van processen. Om logistiek over water en spoor te stimuleren, zetten we ‘modal shift makelaars’ in. Want vervoer van goederen via de binnenvaart of het spoor is schoner en vermindert verkeersdrukte op de weg.