3 keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie

Voor ondernemers in de industrie is 3 keer zoveel subsidie  beschikbaar voor investeringen in CO2-besparende maatregelen. Het budget voor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is in 2023 verhoogd naar € 138 miljoen. Bedrijven kunnen daardoor sneller verduurzamen. Ook is de regeling dit jaar aantrekkelijker voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De VEKI-regeling is voor bedrijven in de industrie die CO2-besparende maatregelen nemen. Maatregelen die zonder subsidie een terugverdientijd van meer dan 5 jaar hebben. Volgens de Energiebesparingsplicht moeten bedrijven investeringen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder  verplicht uitvoeren. 

De subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken waarvan de werking al is bewezen in de industrie. Het gaat dan om bedrijven die goederen produceren en daarbij grondstoffen verwerken, afval en afvalwater verwerken of energie distribueren.

Versnellen

De komende jaren moeten we de investeringen in CO2-vermindering versnellen om het ambitieuze klimaatdoel voor 2030 te halen. Daarom haalt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat extra geld uit het Klimaatfonds. Daarnaast hebben de sterk schommelende energieprijzen de noodzaak van snellere investeringen in procesefficiëntie verhoogd. Door hierin in te investeren hebben ondernemers minder last van die prijsschommelingen. Dat is beter voor hun bedrijfsresultaat.

Aantrekkelijker voor mkb

Voor een aanvraag is het minimale subsidiebedrag verlaagd naar € 30.000. Deze verlaging maakt de VEKI aantrekkelijker en toegankelijker voor het mkb. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 15 maart 2023, 09:00 uur tot 9 januari 2024. 17:00 uur.

VEKI in de praktijk   

Een mooi voorbeeld van een investering met hulp van de VEKI deed Healix. Dit bedrijf recyclet afgedankte touwen en netten en zorgt daarmee voor een forse besparing op de CO2-uitstoot (120.000 ton over een periode van 5 jaar) en fossiele brandstof.