Explosieveiligheid; Meten is weten

Muller Beltex, specialist op gebied van Atex procesbewakingssystemen, voorziet de agrarische- en stortgoed verwerkende industrie van betrouwbare sensoren om transportinstallaties te beschermen tegen schade als gevolg van storingen.

De efficiency van transportinstallaties zoals elevatoren en bandtransporteurs kan afnemen als gevolg van slijtage, de aanhechting van product, een onvoldoende uitlijning of buitengewone procesomstandigheden. In sommige gevallen leidt dit tot storingen met aanzienlijke gevolg schade wegens productieverliezen, ongepland onderhoud of reparatie. Muller Beltex adviseert daarom transportinstallaties te voorzien van procesbewakingssystemen die een potentiële storing signaleren en preventief onderhoud kan worden uitgevoerd om erger te voorkomen.

Bandscheefloop

Bij elevatoren en bandtransporteurs is bandscheefloop een gevaarlijk fenomeen en niet zelden een aanleiding tot een stofexplosie. Veel kan worden voorkomen met scheefloopsensoren. Muller Beltex adviseert bandscheefloop te meten op basis van wrijvingswarmte met een ‘Rub-Block®’. Aan de zijkanten van de band wordt middels messing elementen met gemonteerde PT100 sensoren de temperatuur continu gemeten. Bij het aanlopen van de band tegen zo’n element ontstaat door wrijvingswarmte direct een temperatuursverhoging . Dit leidt tot een signaal waarmee een PLC een preventief alarm inschakelt. Het is dan nog mogelijk om corrigerend onderhoud uit te voeren of om de toevoer van product te stoppen. Mocht de temperatuur tot een vooraf hoger ingestelde waarde oplopen, dan schakelt de PLC de installatie volledig uit om een brand of stofexplosie te voorkomen.      

Monitoren van lagers

Het monitoren van de conditie van het lager door middel van het meten van de temperatuur wordt eveneens met PT100 sensoren uitgevoerd. Oververhitting van lagers vormt namelijk een potentiële ontstekingsbron voor stof-luchtmengsels. Bij 60% van de vroegtijdig uitgevallen lagers ligt de oorzaak vaak bij materiaalvermoeiing vanwege continu wisselende belastingen en ook wel door gebruik van onjuiste smeermiddelen. Met een continu temperatuursensor kan een falend lager in een vroeg stadium opgemerkt worden, waardoor uiteindelijk machinestoringen kunnen worden voorkomen. Muller Beltex levert diverse lager temperatuursensoren, al dan niet Atex-gecertificeerd om feilloos te kunnen vaststellen wanneer onderhoud of vervanging noodzakelijk wordt.

Bandslip

Voor de detectie van bandslip adviseert Muller Beltex een gesloten WG-element voor het meten van het toerental op de as van trommel. Dit Atex-gecertificeerde element is met behulp van een magneet te monteren. Dit levert bij onderhoudswerkzaamheden een aanzienlijke tijdswinst op. Het WG-element is verkrijgbaar met 1, 2, 4 of 8 pulsen per rotatie, is eenvoudig los te maken van de as en hoeft niet opnieuw te worden ingeregeld en afgesteld.

Tevens leveren wij ook Wire-less oplossingen waarop onze systemen kunnen worden aangesloten en gemakkelijk kunnen worden geïmplementeerd als standalone oplossing op remote locaties of als test in het veld zonder kabels te hoeven trekken.

Afb. bovenaan: Een elevatorkop met een Rub-Block en junction box

Afb. linksonder: Een PT100V3C-sensor voor de meting van de lagertemperatuur en een WG toerenwachter