Onderhoud je netwerk en Deel kennis en ervaring >> Word lid van de NVDO! 

Maak onderdeel uit van Europa’s grootste netwerk 

De Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) is dé toonaangevende branche-organisatie die middels belangenbehartiging, kennisontwikkelingen en -overdracht en netwerken ondersteuning biedt aan bedrijven en personen die bij de besluitvorming op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management betrokken zijn en daarmee de Nederlandse onderhoudssector als ’s werelds beste helpt te presteren. 

De NVDO doet dit door in de sector een onafhankelijke positie in te nemen en alle relevante bedrijfssectoren met behulp van voorlichting, advisering, kennisontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek en kennisuitwisseling ten dienste te staan en zo op weg te helpen naar excellent Asset Management. 

 

Het NVDO-Lidmaatschap geeft toegang tot 

• Grootste netwerk van Europa (fysiek en digitaal) 

• Regionale activiteiten 

• Vakinhoudelijke kennis en netwerk 

• Compleet portfolio Maintenance Academy 

• Collectieve abonnementen op vakbladen 

Het NVDO-lidmaatschap biedt vele voordelen! 

• Kengetallen, Trends, Visie (NVDO Onderhoudskompas) 

• Platform Materiaalkunde 

• (wetenschappelijke) Publicaties, waaronder Visiedocumenten 

• Kortingen op ons cursusaanbod van de NVDO Maintenance Academy 

• Jongerenboard 

Asset Management, Duurzaamheid, Veilig Werken en Energie-efficiency zijn belangrijke thema’s waaraan de NVDO regelmatig en in breder verband aandacht besteedt! 

Netwerken – Beheer en Onderhoud – Asset Management – Techniek – Branchevereniging 

Conditiebewaking – Prestatiemanagement – Maintenance Academy – Kennisontwikkeling 

Ga naar www.nvdo.nl en meld je aan.

Lange Schaft 7G – 3991 AP Houten | Postbus 138 – 3990 DC Houten 

030 – 634 60 40 | info @ nvdo.nl | www.nvdo.nl