ABN AMRO: Consolidatie in metaalbewerking

‘De sterk groeiende verspanende industrie staat de komende jaren voor aardige uitdagingen. De Nederlandse metaalbewerkers worden geconfronteerd met personeelskrapte, oplopende kosten voor digitalisering en hoge investeringen in het machinepark. Het is de vraag of het grote aantal relatief kleine bedrijven binnen de sector deze kosten kunnen dragen. Consolidatie ligt dan ook voor de hand.’ Dit blijkt uit het vorige week verschenen ABN AMRO rapport ‘Consolidatie in metaalbewerking’. ‘De visie in dit rapport ligt in het verlengde met de Benchmark Verspanen uit 2022, die Koninklijke Metaalunie presenteerde op de Avond van de Maakindustrie, eerder dit jaar’, reageert Claudia Willems, Metaalunie branchemanager van de Dutch Heavy Machining Association (DHMA) op de uitkomsten.

‘Binnen Metaalunie passeren de diverse thema’s bij de diverse verspanende branches DHMA, DutchForm, NPS en DPT evenals binnen het verspanende cluster vaak de revue. Ze blijven de bedrijven triggeren en ze laten ze gericht nadenken over hun eigen route voor de komende jaren in de verspanende wereld’, aldus Willems.

Uit het ABN AMRO-rapport blijkt dat de Nederlandse metaalverspaners – bedrijven die metaal bewerken waarbij door machines of met de hand materiaaldelen worden weggenomen en spanen (afval) ontstaan – de afgelopen drie jaar de wind mee hadden. Ook voor 2023 staan de orderboeken weer tjokvol. Dit is opvallend omdat de Nederlandse industrie in het algemeen kampt met lagere productievolumes en hoge kosten voor energie, materialen en rente. Ook het tekort aan technisch opgeleid personeel is een barrière voor groei. Verspaners staan er beter voor omdat belangrijke afnemers de wereldwijde vraag naar hun machines zien toenemen. Deze machinebouwers in hightech, energie en food besteden hun behoefte aan kleinere en middelgrote series overwegend binnen Nederland uit. Met name ASML is een belangrijke kracht achter het huidige succes; het hightechbedrijf groeit zeer snel en is sterk afhankelijk van de productiecapaciteit van haar Nederlandse toeleveranciers in precisieverspaning, aldus het rapport.


Verspaners moeten investeren in digitalisering

Verspaners moeten zich echter voorbereiden op veranderingen zo valt te lezen. Ze worden gedwongen om hoge investeringen te doen in verdere industrialisatie, digitalisering en snelle machines. Dit om nijpende personeelstekorten het hoofd te bieden en omdat zowel afnemers als toeleveranciers steeds vaker eisen dat zaken digitaal, flexibel, snel en transparant worden afgehandeld. Een kwart van de 915 Nederlandse bedrijven met metaalverspaning als hoofdactiviteit heeft namelijk een tot vier werknemers. Slechts tien procent heeft meer dan 35 werknemers. De vraag is of deze relatief kleine bedrijven mee kunnen met de gevraagde investeringen.