Tientallen bedrijven pakken de klimaathandschoen op

Onlangs besprak de Tweede Kamer het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek Klimaat). Dit is het langverwachte ambtelijke rapport met voorstellen voor maatregelen, waardoor de klimaatdoelen voor 2030 binnen bereik kunnen komen. Tientallen bedrijven, organisaties en personen pakken de #klimaathandschoen op. Ze steunen onderdelen van het IBO en lieten dat op 17 april vanaf 10 uur in een regen van social media-posts weten. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) organiseerde deze social media-actie.

“Al deze bedrijven en organisaties zijn al volop bezig met het uitvoeren van de energietransitie. Zij zien de voordelen van een klimaatbestendige economie. Ik hoop dat hun aanmoediging vanmiddag doorklinkt in de zaal van de Tweede Kamer,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Onder de deelnemers aan deze positieve social media-actie zijn onder andere grote bedrijven, zoals Vattenfall, Eneco, Greenchoice, Shell, netbeheerders, maatschappelijke en branche-organisaties, zoals Natuur&Milieu, Greenpeace, Consumentenbond, VEMOBIN, Holland Solar, NWEA en Energie Samen.

De NVDE ziet in het IBO goede voorstellen voor betere prijsprikkels en duidelijke prestatie-eisen die zorgen voor minder emissies. De NVDE verwelkomt onder meer het verbod op nieuwverkoop van fossiele zakelijke auto’s vanaf 2025, het aanscherpen en verder handhaven van energiebesparing en verschuivingen in de energiebelasting die zorgen voor betere beprijzing van aardgas en het aantrekkelijker maken van elektriciteit. De NVDE steunt ook het streven om de regelbare elektriciteitscentrales zo snel mogelijk CO2-vrij te maken en opslag en flexibiliteit ingrijpend te vergroten.

Meer informatie over de actie en over de inhoudelijke reactie van de NVDE op het IBO vindt u hier.

In de bijlage vindt u een compilatie van de social-media-berichten van diverse bedrijven en organisaties.