Vooraankondiging: nieuwe Perspectief-ronde NWO gaat open

De nieuwe ronde van financieringsinstrument Perspectief van NWO gaat naar verwachting in juli of augustus open. Onderzoekers van universiteiten, hogescholen en TO2-instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties die in consortia willen werken aan technologische innovatie kunnen weer voorstellen indienen.

Perspectief is een programma van de NWO, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het programma daagt onderzoekers uit om in innige samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties te werken aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. De multidisciplinaire onderzoeken richten zich op de grote maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën en leveren daarmee een bijdrage aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid van het ministerie.

Over Perspectief

Binnen Perspectief kunnen onderzoekers jaarlijks een aanvraag indienen die past binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) van de vier maatschappelijke uitdagingen en de sleuteltechnologieën. Ze krijgen de kans een omvangrijk onderzoeksproject op te zetten en een discipline overstijgend consortium op te bouwen of verder te ontwikkelen. De onderzoeksprojecten hebben nadrukkelijk de focus op toepassing. Door hechte en duurzame samenwerkingen tussen verschillende onderzoekers en maatschappelijke partners te stimuleren, wordt de kans op toepassing van de ontwikkelde kennis vergroot.

Per onderzoeksproject is er tussen de 2 en 5 miljoen euro beschikbaar. Gehonoreerde projecten kennen een maximale looptijd van zes jaar.

Bekijk hier de toegekende projecten uit de vorige Perspectiefronde.

Participeren in een initiatief

NWO publiceert de door de aanvragers ingediende intentieverklaringen, inclusief een korte samenvatting, voor deze nieuwe ronde in oktober 2023, deze zijn dan op de website van Perspectief te vinden. Mocht je je als onderzoeker, bedrijf of maatschappelijke organisatie willen participeren in een initiatief, neem dan contact op met de desbetreffende indieners.

Voorwaarden en informatiebijeenkomst

De call for proposals van ronde 2023/2024 is naar verwachting in juli of augustus te vinden op de website van Perspectief. In dit document zijn de voorwaarden voor indiening, budget en de deadlines te vinden. Bij het indienen van een vooraanmelding worden geen steunbrieven meer gevraagd.
Ook vindt er een (online) informatiebijeenkomst plaats op donderdag 14 september om 15:00. Wil je je hiervoor aanmelden, of vraag je je af of jouw onderzoek past binnen Perspectief? Neem dan contact met ons op via ttw-perspectief@nwo.nl!