Inspirerend werkbezoek EZK aan drie Metaalunieleden

Tijdens een door Koninklijke Metaalunie georganiseerd werkbezoek heeft een forse delegatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) – nader – kennisgemaakt met de MKB-maakindustrie. Bij drie Metaalunieleden in de Noordoostpolder kreeg de delegatie, die naast de ambtenaren ook bestond uit beleidssecretarissen en directie van Metaalunie, een kijkje in de dagelijkse praktijk van een ondernemer in de MKB-maakindustrie. 

Uiteraard kwamen de uitdagingen voorbij waarmee de bedrijven te maken hebben, zoals het personeelstekort, regeldruk en digitalisering van de sector. ‘Dit is pas het begin van een beter wederzijds begrip en een constructieve dialoog’, vatte Metaalunievoorzitter Mark Helder het werkbezoek samen. ‘Een uitnodiging om met elkaar in gesprek te blijven over onderwerpen waarop EZK en de MKB-maakindustrie samen kunnen optrekken.’ 

In het kielzog van delegatieleiders Robert van der Zwan namens EZK en Mark Helder, bezocht het gezelschap als eerste in Emmeloord Polder Staalprodukties bv. Auke Sjoerd Tolsma nam het gezelschap mee in het belang van het verhogen van de arbeidsproductiviteit door het stimuleren van procesinnovatie en sociale innovatie. ‘Hoe kunnen we het ‘peloton’ aan MKB-maakbedrijven verder brengen door digitalisering? Hoe maken we stimuleringsinstrumenten vanuit de overheid bereikbaarder voor MKB-maakbedrijven?’ waren vragen die hij stelde.

Daarna volgde verderop in Emmeloord een bezoek aan Verbruggen Palletizing Solutions bv waar Maarten Verbruggen het belang van een goed ondernemersklimaat voor zijn internationaal opererend bedrijf uiteenzette. ‘Het is van essentieel belang om onze infrastructuur en logistieke hubs te koesteren en te versterken. Daarmee blijft Nederland aantrekkelijk voor (internationale) bedrijven.’ Verder ging Verbruggen in op de regeldruk voor het mkb in Nederland. Noodzakelijk: regels meer vanuit vertrouwen en minder vanuit wantrouwen. 

De dag werd afgesloten bij MCM Groep bv in Marknesse. Daar werd met Cor van Vilsteren uitgebreid gesproken over de publiek-private samenwerking op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Alleen door samen te werken kunnen we het tekort aan technische vakmensen oplossen was de conclusie van alle aanwezigen. Met name dat samenwerken sloot aan bij de algehele conclusie van het inspirerend bezoek aan de maakindustrie ‘hub’ Noordoostpolder. 

> Voor meer informatie: www.metaalunie.nl/lobby.