Petra de Jongh wint Gilles Holst Medaille

Petra de Jongh, werkzaam aan de Universiteit Utrecht, ontvangt de Gilles Holst Medaille 2023. De jury prijst haar interdisciplinaire aanpak, haar onvermoeibare zoektocht naar kennis en de industriële toepassingen die voortkomen uit haar onderzoek naar nanomaterialen. Denk hierbij aan praktische, circulaire oplossingen voor een duurzame energietransitie en de ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen.

Katalysatoren

De expertise van De Jongh strekt zich uit over vele gebieden. Zij doet fundamenteel onderzoek naar nanomaterialen die gebruikt kunnen worden als katalysator, of voor het opslaan en omzetten van duurzame energie. Haar onderzoek richt zich met name op de rol van katalysatoren – stoffen die chemische reacties versnellen, zonder zelf verbruikt te worden – bij het mogelijk maken van efficiënte chemische omzettingen. Dit soort katalysatoren zijn van cruciaal belang voor het produceren van duurzame brandstoffen en chemische bouwstenen. Daarbij worden fossiele grondstoffen zoals olie of gas vervangen door circulaire grondstoffen, zoals groene waterstof gecombineerd met koolstof uit afval, biomassa of koolstofdioxide.

Naar een duurzame energietransitie

Met behulp van geavanceerde methoden onderzoekt De Jongh de relatie tussen de structuur en effectiviteit van katalysatoren. Haar onderzoek maakt de weg vrij voor nieuwe processen, zoals bijvoorbeeld duurzame methanol-, koolwaterstof- of ammoniaksynthese, de sleutelprocessen op weg naar de circulaire economie. Bovendien staan De Jongh en haar team aan de voorhoede van de ontwikkeling van een nieuwe generatie batterijen die veiliger, lichter en efficiënter zullen zijn. Dergelijke vooruitgang is van groot belang voor een duurzame energietransitie.

Over de winnaar

Petra de Jongh is hoogleraar katalyse en materialen voor duurzame energie aan de Universiteit Utrecht en is wetenschappelijk staflid van de onderzoeksgroep ‘Materials Chemistry and Catalysis’ van het Debye Institute for Nanomaterials Science. Internationaal werd zij voor het eerst bekend door haar onderzoek naar duurzame waterstof. De Jongh is de eerste vrouwelijke winnaar van de Gilles Holst Medaille.